Thailand

เด็กๆ ในซีเรียต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนจากเรา

ชาดี เด็กน้อยวัยเก้าขวบ (นามสมมุติ) ได้รับบาดเจ็บที่เท้าและใบหน้าจากเหตุการณ์ระเบิดระหว่างการหลบหนีจากซีเรียมาลี้ภัยอยู่ในเลบานอน © UNICEF/NYHQ2012-0221/Brooks

บริจาควันนี้เพื่อช่วยเด็กในซีเรีย

เด็กกว่า 1 ล้านคนต้องกลายเป็นผู้อพยพจากสถานการณ์ความรุนแรงในซีเรีย และในแต่ละวันยังมีทั้งเด็กหญิงและเด็กชายอีกหลายพันคนที่พยายามหลบหนีออกจากประเทศด้วยความหวาดกลัว เด็กเหล่านี้ต้องผจญกับความเลวร้ายในรูปแบบต่างๆ ที่เราไม่ปรารถนาให้เกิดกับเด็กคนใดในโลกนี้แม้แต่เพียงคนเดียว

ยูนิเซฟทำงานอย่างเร่งด่วนตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเพื่อนำน้ำสะอาด อาหาร ยารักษาโรค และเครื่องนุ่งห่มไปมอบให้กับเด็กๆ เหล่านี้ แต่สิ่งที่น่าวิตกเป็นอย่างยิ่งในขณะนี้คือ เรายังมีเงินทุนไม่เพียงพอที่จะดำเนินโครงการได้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครอบคลุมเด็กและครอบครัวที่ประสบภัยที่ยังเฝ้ารอการช่วยเหลือจากเราอยู่เป็นจำนวนมาก

บริจาคเงินวันนี้ เพื่อช่วยให้เราสามารถส่งความช่วยเหลือไปยังเด็กทุกคนที่กำลังตกอยู่ในภาวะยากลำบาก

เงินบริจาคของท่านสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ องค์การยูนิเซฟเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 315 ของประกาศกระทรวงการคลัง