Basket of hope

ครอบครัวช่วยเด็ก ๆ ไม่ได้ แต่คุณทำได้

1,815 จาก 3,300
บริจาคทันที

ปีใหม่นี้ มาช่วยให้เด็ก ๆ มีโอกาสรอดชีวิต
เพื่อที่ครอบครัวจะไม่ต้องสูญเสียเด็ก ๆ มากไปกว่านี้

บริจาคทันที

อย่าปล่อยให้หลายล้านครอบครัวต้องเผชิญกับความสูญเสีย

ปี 2560

ตะกร้าแห่งความหวัง

ช่วยให้เด็ก ๆ หลายพันคนรอดชีวิต

อย่าปล่อยให้หลายล้านครอบครัวต้องเผชิญกับความสูญเสีย

จากความสำเร็จในปี 2560 ด้วยการสนับสนุนจากท่านและผู้บริจาคท่านอื่น ๆ ผ่านโครงการตะกร้าแห่งความหวัง และโครงการอื่น ๆ ของยูนิเซฟทั่วโลก ได้ช่วยให้เด็กหลายล้านคนรอดชีวิต และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

  • เด็ก 78.6 ล้านคนได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัด
  • เด็ก 4 ล้านคนรอดชีวิตจากภาวะทุพโภชนาการขั้นรุนแรง
  • เด็กและครอบครัว 32.7 ล้านคนสามารถเข้าถึงน้ำสะอาด
  • เด็กและครอบครัวอีกจำนวนมากได้รับผ้าห่มเพื่อปกป้องพวกเขาจากความหนาวเย็น

ซื้อตะกร้าวัคซีนป้องกันโรคหัดเพื่อปกป้องชีวิตเด็ก ๆ

ทุกวัน มีเด็ก 367 คนตายจากโรคหัด ต่อให้หายจากโรคหัดก็ต้องเผชิญกับภาวะหูหนวก ตาบอดหรือสมองถูกทำลายไปตลอดชีวิต ป้องกันการสูญเสียด้วยการส่งวัคซีนป้องกันโรคหัดไปถึงพวกเขาให้ทันเวลา

“ความรักทั้งหมดของพ่อ ไม่สามารถยื้อชีวิตลูกจากโรคร้ายอย่างโรคหัดได้ แต่คุณทำได้ ด้วยการส่งวัคซีนป้องกันโรคหัด เพื่อปกป้องชีวิตเด็กๆ”

เวียร์ ศุกลวัฒน์

ตะกร้าวัคซีนป้องกันโรคหัด

ตะกร้าวัคซีนป้องกันโรคหัด 999 บาท

*ยอดบริจาคทั้งหมดสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

จำนวนตะกร้า

(เลือกตะกร้าอื่นเพิ่มได้)

ใส่รถเข็น

*บริจาคทุก ๆ 2 ตะกร้า รับฟรี! กระเป๋าผ้าที่ระลึก

บริจาคทุก ๆ 2 ตะกร้า รับฟรี! กระเป๋าผ้าที่ระลึก

บริจาคทุก ๆ 2 ตะกร้า รับฟรี! กระเป๋าผ้าที่ระลึก หรือบริจาคเป็นจำนวนเงิน

จำนวนเงิน (บาท)
ใส่รถเข็น

*การบริจาคเป็นจำนวนเงินจะไม่ได้รับกระเป๋าผ้าที่ระลึก

รายการตะกร้าของคุณ

เลือกชุดตะกร้า

กรอกข้อมูลผู้บริจาคและชำระเงิน

บริจาคเสร็จสมบรูณ์

รวมเป็นเงิน (บาท)
0