donate

ร่วมสนับสนุนยูนิเซฟ
เพื่อเด็กทุกคน

ขั้นตอนที่ 1/4: กรุณาเลือกจำนวนเงิน และรูปแบบในการบริจาค​
 • บริจาค 500

  เงินบริจาคของท่าน สามารถจัดส่งเม็ดทำน้ำสะอาด ที่ใช้เปลี่ยนน้ำสกปรกให้กลายเป็นน้ำสะอาดได้กว่า 10,000 ลิตร​

 • บริจาค 1000

  เงินบริจาคของท่านสามารถจัดซื้อ ถังเก็บน้ำขนาด 3,000 ลิตรได้สองถัง เพื่อให้ครอบครัวขนาด 7 คน อยู่รอดเป็นเวลา 30 วัน​

 • บริจาค 2000

  เงินบริจาคของท่าน สามารถช่วยให้เด็กชาติพันธุ์ในพื้นที่ห่างไกล และทุรกันดาร ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ หนึ่งภาคเรียน​

 • บริจาค 400

  เงินบริจาคของคุณ สามารถจัดส่งอาหารบำบัดฉุกเฉินให้กับเด็กกว่า 60 คน

 • บริจาค 600

  เงินบริจาคของคุณ สามารถซื้อหนังสือให้กับห้องสมุดเคลื่อนที่ได้เกือบ 80 เล่ม

 • บริจาค 1000

  เงินบริจาคของคุณ สามารถจัดส่งวัคซีนให้กับเด็กได้ถึง 800 โดส

ทำไมควรบริจาคให้ยูนิเซฟ

การบริจาคของท่าน อาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตของเด็กได้

นับตั้งแต่ปี 2533 ยูนิเซฟสามารถช่วยชีวิตเด็กได้กว่า 90 ล้านคน ซึ่งมากกว่าองค์กรด้านมนุษย์ธรรมทุกองค์กร

การบริจาคอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้ยูนิเซฟมีกองทุนที่มั่นคงและยั่งยืน เพื่อสนับสนุนโครงการในการช่วยเหลือเด็กๆ ได้ในระยะยาว
เด็กทุกคนไม่ได้เกิดมาพร้อมโอกาสที่เท่าเทียมกัน
ท่านสามารถมอบโอกาสให้แก่เด็กๆ ได้​ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่น ตัวอย่างเช่น...
 • donation banner

  แรกเกิด ยูนิเซฟทำงานร่วมกับภาครัฐเพื่อสนับสนุนการบังคับใช้ พ.ร.บ.นมผง ซึ่งคุ้มครองและส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ช่วยให้แม่ไม่ถูกจูงใจไปกับการตลาดที่ผิดจรรยาบรรณของผู้ผลิตนมผง

 • donation banner

  ปฐมวัย ยูนิเซฟร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข รณรงค์สร้างความเข้าใจในเรื่องการพัฒนาเด็กในช่วงปฐมวัย ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ระหว่างพ่อแม่กับลูก

 • donation banner

  วัยเรียน - วัยรุ่น รู้หรือไม่ว่า 14% ของเด็กในวัยมัธยมไม่ได้เรียนหนังสือ*

  ยูนิเซฟนำการศึกษาไปสู่เด็กๆ ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลผ่านโครงการต่าง ๆ อาทิเช่น การเรียนการสอนแบบทวิภาษา โรงเรียนหย่อมบ้าน และโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่

  *ข้อมูลจากรายงานสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2558-2559

ยูนิเซฟเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 315 ของประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนได้

เงินบริจาคของท่าน สามารถสร้างความแตกต่างได้

donation banner

ข้อความจากใจผู้บริจาค

คุณสามารถบริจาคผ่านช่องทางอื่นๆ ได้โดย บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร, SMS หรือ กรอกแบบฟอร์มบริจาค

ชื่อบัญชี: องค์การยูนิเซฟ

กรุณาแนบเอกสารการโอนเงิน ของท่าน เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน

หรือส่งเอกสารการโอนเงินของท่าน พร้อมชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ มาที่ยูนิเซฟ เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน โดยอีเมล unicefthailand@unicef.org หรือ แฟกซ์มาที่ 02-3569229 โดยระบุ “O0019”

donation banner