แคมเปญ #หนึ่งเสียงเปลี่ยนชีวิต

ความรุนแรงต่อเด็กส่งผลร้ายต่อชีวิตของเด็กอย่างมาก ในแต่ละปี มีเด็กเกือบหนึ่งหมื่นคนที่ถูกส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลเพราะได้รับบาดเจ็บจากความรุนแรง หรือเทียบได้เป็นชั่วโมงละ 1 คน โดยจำนวนนี้เป็นแค่ส่วนน้อยของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เนื่องจากความรุนแรงต่อเด็ก มักเป็นปัญหาที่ถูกเก็บซ่อนไว้ โดยยังมีเด็กอีกจำนวนมากที่เข้าไม่ถึงการช่วยเหลือ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่เด็กไม่สามารถขอรับความช่วยเหลือด้วยตัวเอง จำเป็นต้องพึ่งพาผู้ใหญ่ให้เข้าไปช่วยเหลือ และคนจำนวนมากอาจจะคิดว่าเหตุการณ์ความรุนแรงที่พบเห็นไม่ใช่เรื่องรุนแรง คิดว่าเป็นเรื่องในครอบครัวที่ไม่อยากยุ่งเกี่ยว หรือว่าไม่รู้ว่าจะช่วยอย่างไร จะแจ้งเหตุได้ที่ไหน

แคมเปญ #หนึ่งเสียงเปลี่ยนชีวิต อยากกระตุ้นให้ประชาชนตื่นตัว เข้าใจเกี่ยวกับความรุนแรงต่อเด็ก และแจ้งเหตุเมื่อพบเห็นเหตุการณ์ เพราะเราเชื่อว่าความรุนแรงต่อเด็กทุกชนิดเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ และสามารถป้องกันได้

“หนึ่งพันฝันร้าย หยุดได้ด้วยหนึ่งเสียงของคุณ”