ร่วมบริจาครายเดือนกับยูนิเซฟ

บริจาควันนี้
โปรดบริจาควันนี้ เพื่อช่วยเหลือเด็กอย่างฟิล์ม

ด้วยวัยเพียงไม่ถึง 4 ปีครึ่งน้องฟิล์มต้องตื่นก่อนรุ่งสางเพื่อมาเก็บขยะตามตรอกซอกซอยในจังหวัดขอนแก่น

ขยะแต่ละชิ้นที่น้องฟิล์มเก็บได้จะสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้เพียง 1 ถึง 2 บาทที่ร้านรับซื้อของเก่า

ฟิล์มเกิดในครอบครัวที่ไม่พร้อม พ่อแม่ของฟิล์มทิ้งเขาไป เขาจึงกลายเป็นเด็กกำพร้าตั้งแต่ที่ยังเป็นทารก ฟิล์มและนางละไมผู้เป็นยาย มีรายได้ประมาณเดือนละ 300-400 บาทจากการเก็บขยะที่สกปรกและส่งกลิ่นเหม็นเพื่อประทังชีวิตไปวันๆ 

ยังมีเด็กอีกหลายล้านคนที่มีความเป็นอยู่อย่างยากลำบาก อยู่ในครอบครัวที่ยากจน ยากไร้ ไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือ พวกเขากำลังเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือ เงินบริจาคแม้เพียงเล็กน้อยในรูปแบบรายเดือน จะช่วยให้ยูนิเซฟประหยัดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และมีเงินทุนสำหรับ ช่วยเหลือและสนับสนุนเด็กได้มากขึ้น  เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ท่านสามารถทำบุญกับเด็กด้อยโอกาสได้ง่ายๆ ไม่หนักเกินไป และยังช่วยเด็กได้มากกว่า นอกจากนี้เงินบริจาคของท่านสามารถลดหย่อนภาษีได้

ท่านสามารถมอบชีวิต โอกาส และทางเลือกที่ดีให้กับเด็ก ด้วยการบริจาคเงินแบบต่อเนื่องรายเดือนวันนี้ และร่วมเป็นสมาชิก Friend of UNICEF 

บริจาคแบบต่อเนื่องรายเดือนดียังไง

  • ช่วยให้มีเงินทุนในการทำงานอย่างต่อเนื่อง  – ยูนิเซฟให้การช่วยเหลือเด็กครอบคลุมตั้งแต่ช่วงที่ยังอยู่ในครรภ์มารดาจนถึง อายุ 18 ปี โดยเน้นในโครงการเพื่อการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส การคุ้มครองเด็ก เอชไอวีเอดส์ รวมทั้งในสถานการณ์ฉุกเฉิน การได้รับเงินบริจาคอย่างต่อเนื่องทุกเดือนช่วยให้ยูนิเซฟสามารถวางแผนงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำงานเพื่อช่วยเหลือเด็กได้อย่างไม่ขาดตอน
  • ช่วยให้มีเงินทุนเพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายที่ลดลง  – การบริจาคแบบต่อเนื่องรายเดือนเป็นวิธีการบริจาคที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการ บริหารจัดการ การจัดกิจกรรมระดมทุนให้ยูนิเซฟ จึงทำให้สามารถนำเงินไปใช้ในการช่วยเหลือเด็กที่กำลังเดือดร้อนได้มากขึ้น
  • ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้บริจาค – เงินบริจาคจะถูกหักเป็นรายเดือนผ่านบัตรเครดิตของท่าน โดยยอดเงินบริจาคและวันที่หักเงินจะแสดงให้เห็นในใบแจ้งยอดบัตรเครดิต นอกจากนี้ท่านสามารถเพิ่มหรือลดยอดการบริจาคได้ตลอดเวลา

หากท่านไม่สะดวกที่จะบริจาคออนไลน์ ท่านสามารถบริจาคผ่านธนาคารชื่อบัญชี องค์การยูนิเซฟ
ธ.กรุงเทพ (กระแสรายวัน) สาขาสำนักงานก.พ.เลขที่บัญชี 201-3-01324-4
ธ.กรุงไทย (กระแสรายวัน) สาขาบางลำพู เลขที่บัญชี 167-6-00662-1
ธ.กรุงศรีอยุธยา (กระแสรายวัน) สาขาบางลำพู เลขที่บัญชี 011-0-06153-6
ธ.กสิกรไทย (กระแสรายวัน) สาขาบางลำพู เลขที่บัญชี 008-1-09766-6
ธ.ไทยพาณิชย์ (กระแสรายวัน) สาขาบางลำพู เลขที่บัญชี 003-3-10443-3
หลังจากดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ถ้าต้องการใบเสร็จเพื่อนำไปลดหย่อนภาษี กรุณาส่งใบโอนเงิน พร้อมทั้งชื่อ ที่อยู่และเบอร์มือถือ fax กลับมาที่ 02-356-9229 หรือ 02-281-6033 วงเล็บว่า “O0017”

*ยูนิเซฟไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องการอุปการะเด็กเป็นรายบุคคล แต่ให้ความสำคัญกับการทำงานด้านสิทธิเด็กเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตเด็กทุกคน ท่านสามารถบริจาคเพื่อช่วยเหลือเด็กได้ทุกวันและทุกโอกาส วันเกิด วันปีใหม่ ผ่านช่องทางบริจาคออนไลน์และการโอนเงิน เงินบริจาคของท่านสามารถลดหย่อนภาษีได้

โปรดกรอกแบบฟอร์ม
โปรดระบุ
ข้อมูลผู้บริจาค
คำนำหน้า
ชื่อ
นามสกุล
ชื่ออีเมล
วันเกิด
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบเพื่อใช้สำหรับออกใบเสร็จรับเงิน
ที่อยู่
ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
ประเทศ
เบอร์มือถือ
โปรดเลือกช่องทางการบริจาค
โปรดคลิ๊กปุ่ม “ดำเนินการต่อ” เพื่อไปสู่หน้า Payment Gateway ของธนาคารกสิกร
โปรดคลิ๊กปุ่ม “ดำเนินการต่อ” เพื่อไปสู่หน้า บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ธนาคารกรุงเทพ
โปรดคลิ๊กปุ่ม “ดำเนินการต่อ” เพื่อไปสู่หน้า บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต ธนาคารไทยพาณิชย์
โปรดคลิ๊กปุ่ม “ดำเนินการต่อ” เพื่อไปสู่หน้า บริการกรุงศรีออนไลน์ ธนาคารกรุงศรี
หากท่านประสงค์จะบริจาคด้วยการโอนเงินผ่านสาขาธนาคาร ตู้เอทีเอ็ม หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 โปรดคลิ๊กปุ่ม “ดำเนินการต่อ”
Rabbit LINE Pay
ข้อมูลผู้บริจาค
คำนำหน้า
ชื่อ
นามสกุล
ชื่ออีเมล
วันเกิด
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบเพื่อใช้สำหรับออกใบเสร็จรับเงิน
ที่อยู่
ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
ประเทศ
เบอร์มือถือ
Credit card or Bangkok Bank Be1st Debit card
โปรดกรอกข้อมูลบัตรเครดิตของท่าน
ประเภทของบัตรเครดิต
หมายเลขบัตรเครดิต
ไม่มีขีดกลาง, ช่องว่าง, หรือการจัดรูปแบบ
วันหมดอายุ
เช่นเดียวกับการบริจาคเงินผ่านบัตรเครดิต ท่านยังสามารถทำการบริจาคของท่านผ่านตู้ ATM, โอนเงินผ่านธนาคาร หรือบริจาคผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 ทุกสาขา กรุณายืนยันการบริจาคของท่านโดยส่ง แบบฟอร์มนี้ ทางไปรษณีย์, โทรสาร หรืออีเมล (ดูรายละเอียดการติดต่อเรา)
จำนวนเงินบริจาคของท่านคือ
ต่อเดือน
ยืนยัน
การบริจาคของท่านใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว
เมื่อท่านคลิ๊ก "ยืนยัน" ท่านจะถูกนำไปยังเว็ปไซต์ชำระค่าบริการของธนาคาร
เมื่อการบริจาคเสร็จสมบูรณ์แล้ว ท่านจะได้รับอีเมลยืนยัน
เงินบริจาคของท่านสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้
About trust online

ท่านสามารถพิมพ์แบบฟอร์มการบริจาค เพื่อทำการโอนเงินให้กับยูนิเซฟโดย คลิ๊กที่นี่

บัญชีธนาคาร ยูนิเซฟ

ธ.กรุงเทพ (กระแสรายวัน)สาขาสำนักงาน ก.พ.201-3-01324-4
ธ.กรุงไทย (กระแสรายวัน)สาขาบางลำพู167-6-00662-1
ธ.กรุงศรีอยุธยา (กระแสรายวัน)สาขาบางลำพู011-0-06153-6
ธ.กสิกรไทย (กระแสรายวัน)สาขาบางลำพู008-1-09766-6
ธ.ไทยพาณิชย์ (กระแสรายวัน)สาขาบางลำพู003-3-10443-3

ข้อสำคัญ:
หลังจากดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ถ้าต้องการใบเสร็จเพื่อนำไปลดหย่อนภาษี กรุณาส่งใบโอนเงิน พร้อมทั้งชื่อ ที่อยู่และเบอร์มือถือมาที่ psfrbangkok@unicef.org หรือ fax กลับมาที่ 02-356-9229 หรือ 02-281-6033 หรือส่งไปรษณีย์มาที่ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ตู้ป.ณ. 31 ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ยูนิเซฟจะจัดส่งใบเสร็จรับเงินภายใน 7 วัน หลังจากได้รับแบบฟอร์มการบริจาค

เงินบริจาคของท่านสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้
About trust online
ยืนยัน
การบริจาคของท่านใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว
By clicking "Confirm" button, you will be redirected to the PayPal payment gateway.
และเพื่อความปลอดภัยในการบริจาคของท่าน ธนาคารจะมีขั้นตอนการตรวจสอบการบริจาคผ่านระบบ Verified by VISA
หรือ MasterCard Secure Code เพื่อให้แน่ใจว่าการบริจาคเกิดขึ้นอย่างถูกต้อง
เมื่อการบริจาคเสร็จสมบูรณ์แล้ว ท่านจะได้รับอีเมลยืนยัน
เงินบริจาคของท่านสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้
About trust online
ยืนยัน
เมื่อคลิ๊กปุ่ม "ยืนยัน" ท่านจะเข้าสู่หน้าบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตของธนาคารเพื่อดำเนินการต่อ
เงินบริจาคของท่านสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้
About trust online
ยืนยัน
เมื่อคลิ๊กปุ่ม "ยืนยัน" ท่านจะเข้าสู่หน้าบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตของธนาคารเพื่อดำเนินการต่อ
เงินบริจาคของท่านสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้
About trust online
ยืนยัน
เมื่อคลิ๊กปุ่ม "ยืนยัน" ท่านจะเข้าสู่หน้าบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตของธนาคารเพื่อดำเนินการต่อ
เงินบริจาคของท่านสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้
About trust online
ยืนยัน
By clicking "Confirm" button, you will be redirected to the Rabbit LINE Pay.
เงินบริจาคของท่านสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้
About trust online