กิจกรรมระดมทุน

กิจกรรมระดมทุน

ยูนิเซฟเชิญชวนบุคคลทั่วไปร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของเรา  ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคแบบต่อเนื่องรายเดือน หรือบริจาคเป็นครั้งคราวตามแต่ความประสงค์ของท่าน 

  1. ผู้บริจาคของยูนิเซฟ

ผู้สนใจสามารถบริจาคเงินผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ดังนี้:

1. บริจาคผ่านทางอินเทอร์เน็ต

ท่านสามารถบริจาคเงินให้แก่องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นวิธีการที่ปลอดภัยและสะดวก และข้อมูลการบริจาคของท่าน จะถูกเก็บรักษาเป็นความลับสูงสุด
หากท่านไม่ประสงค์จะบริจาคด้วยวิธีออนไลน์ ท่านสามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มการบริจาค พร้อมทั้งกรอกแบบฟอร์มฯ และส่งกลับมาที่ยูนิเซฟทางไปรษณีย์หรือโทรสารตามรายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มฯ  หรือส่งแบบฟอร์มฯ กลับมาทางอีเมล psfrbangkok@unicef.org องค์การยูนิเซฟจะเก็บข้อมูลการบริจาคของท่านที่ปรากฏในแบบฟอร์มฯ เป็นความลับสูงสุด

2. บริจาคผ่านจดหมายทางไปรษณีย์

องค์การยูนิเซฟส่งจดหมายโดยตรงเพื่อระดมทุนทั้งจากผู้ที่เคยบริจาคให้แก่ยูนิเซฟและจากบุคคลทั่วไปเพื่อเชิญชวนให้เป็นผู้บริจาครายใหม่ของยูนิเซฟ  ในบางกรณี การส่งจดหมายระดมทุนได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากพันธมิตรภาคเอกชน โดยจดหมายระดมทุนมักใช้รูปแบบการร่วมกันเรียนเชิญลูกค้าหรือสมาชิกของบริษัทเอกชนเหล่านั้นเข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนยูนิเซฟ

3. การบริจาคผ่านตัวแทนระดมทุน

การระดมทุนผ่านตัวแทนระดมทุน (face-to-face) เป็นวิธีการระดมทุนที่มีความสำคัญและมีประสิทธิภาพที่สุดวิธีหนึ่งที่ยูนิเซฟใช้เพื่อเชิญชวนให้ผู้บริจาคสนับสนุนงานของยูนิเซฟเพื่อช่วยเหลือเด็กในประเทศไทยและทั่วโลก  ยูนิเซฟระดมทุนด้วยวิธีดังกล่าวในพื้นที่ที่มีการสัญจรของบุคคลทั่วไป เช่น ศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน สถานีรถไฟฟ้า และระหว่างการจัดนิทรรศการ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด  ด้วยวิธีการระดมทุนรูปแบบนี้ ตัวแทนจะเชิญชวนผู้ที่สนใจให้บริจาคเงินให้แก่องค์การยูนิเซฟอย่างต่อเนื่องทุกเดือนหรือทุก 6 เดือน ด้วยการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตภายใต้ระบบรักษาความปลอดภัยสูงสุด  วิธีการระดมทุนนี้เป็นวิธีการที่องค์กรการกุศลและองค์กรเพื่อการพัฒนาหลายแห่งทั่วโลกนิยมนำมาใช้และประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

นับตั้งแต่พ.ศ. 2550 การระดมทุนรูปแบบนี้เป็นช่องทางหลักที่ใช้ในประเทศไทยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในสภาวะเปราะบางที่สุด  และด้วยน้ำใจของผู้บริจาคในประเทศไทยและความตระหนักถึงความจำเป็นของงานเพื่อสนับสนุนและพิทักษ์สิทธิเด็ก การระดมทุนด้วยวิธีนี้จึงประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี  และได้ช่วยให้ยูนิเซฟมีกองทุนที่มั่นคงและยั่งยืน สามารถนำไปสนับสนุนการดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือเด็กๆ ทั้งในประเทศไทยและที่อื่นๆ ทั่วโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

สำหรับคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการบริจาคผ่านตัวแทนระดมทุน คลิ๊กที่นี่

ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อเจ้าหน้าที่ระดมทุนและสถานที่ระดมทุน ได้ที่นี่

4. การระดมทุนทางโทรศัพท์

การระดมทุนทางโทรศัพท์เป็นการระดมทุนอีกรูปแบบหนึ่งที่ยูนิเซฟสำนักงานต่าง ๆ ทั่วโลกนำมาใช้ เพราะเป็นวิธีซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริจาคในการสนับสนุนการดำเนินงานของยูนิเซฟ รวมทั้งช่วยให้ยูนิเซฟสามารถสื่อสารกับผู้บริจาคได้โดยตรงหากท่านได้รับโทรศัพท์ติดต่อจากตัวแทนระดมทุนของยูนิเซฟ ท่านสามารถทำการบริจาคได้ด้วยการแจ้งจำนวนเงินที่ต้องการบริจาค พร้อมให้ข้อมูลทั้งหมายเลขบัตรเครดิดและวันหมดอายุของบัตร  ทั้งนี้ ยูนิเซฟจะบันทึกบทสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างผู้บริจาคและเจ้าหน้าที่เพื่อให้เรามั่นใจได้ว่าคุณภาพการติดต่อและการให้บริการแก่ผู้บริจาคมีมาตรฐานสูงที่สุด รวมทั้งท่านสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลทั้งหมดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ

ท่านสามารถติดต่อกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ได้โดยตรงเพื่อตรวจสอบชื่อและหมายเลขประจำตัวของตัวแทนระดมทุน

© ยูนิเซฟ ประเทศไทย/2008/M. Thomas