ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

ฝ่ายระดมทุน

19 ถนนพระอาทิตย์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร: (+66 2) 356 9299

แฟกซ์: (+66 2) 356 9229 หรือ (+66 2) 281 6033

อีเมลล์: unicefthailand@unicef.org

 

@องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย