ร่วมสนับสนุนยูนิเซฟ
เพื่อเด็กทุกคน

ขั้นตอนที่ 2/4: กรุณากรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้บริจาค
ขั้นตอนที่ 3/4: กรอกข้อมูล เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน

นับตั้งแต่ปี 2533 เป็นต้นมา ยูนิเซฟสามารถช่วยชีวิตเด็กได้กว่า 90 ล้านคน ซึ่งมากกว่าองค์กรด้านมนุษยธรรมทุกองค์กร

ยูนิเซฟเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 315 ของประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

เมื่อคุณดำเนินการต่อคุณจะเข้าสู่หน้าการชำระเงินที่ปลอดภัย
< ก่อนหน้า

ทำไมควรบริจาคให้ยูนิเซฟ

การบริจาคของท่าน สามารถเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตของเด็กได้

ยูนิเซฟเป็นองค์กรที่เป็นผู้นำด้านการทำงานเกี่ยวกับเด็ก โดยมุ่งเน้นเพื่อให้เด็กทั่วโลกได้รับการเริ่มต้นที่ดีที่สุด ได้รับวัคซีนที่จำเป็น การศึกษาที่มีคุณภาพ การปกป้องคุ้มครองจากความรุนแรง การถูกทำร้าย การถูกทอดทิ้ง และการแสวงประโยชน์ นอกจากนี้ ยูนิเซฟยังมุ่งแก้ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำ รวมไปถึงการผลักดันกฎหมายและนโยบายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของเด็ก ๆ เพื่อสร้างสังคมที่น่าอยู่ให้พวกเขา และช่วยให้พวกเขาได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกับคนอื่น ๆ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับยูนิเซฟเพื่อช่วยเหลือเด็ก ๆ ตอนนี้ โดยการบริจาคแบบรายเดือนและรายครั้ง ผ่านช่องทางออนไลน์

การบริจาคอย่างต่อเนื่องจากคุณจะช่วยให้ยูนิเซฟมีกองทุนที่มั่นคงและยั่งยืน เพื่อสนับสนุนโครงการในการช่วยเหลือเด็ก ๆ ในระยะยาว คุณคือส่วนสำคัญที่จะช่วยทำให้เด็กมีชีวิตรอดปลอดภัย และมีอนาคตที่สดใสได้
เด็กทุกคนไม่ได้เกิดมาพร้อมโอกาสที่เท่าเทียมกัน คุณสามารถมอบโอกาสให้แก่เด็ก ๆ ได้
กับอีกหนึ่งช่องทางการบริจาคเงินเพื่อให้เด็ก ๆ ได้รับการศึกษา และปัจจัยอื่น ๆ ที่จำเป็น ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่น เช่น

แรกเกิด
การได้รับนมแม่อย่างเพียงพอในช่วงเริ่มต้นของชีวิตเป็นรากฐานที่สำคัญในพัฒนาการของเด็ก ซึ่งจะส่งผลระยะยาวต่อไปในอนาคต และยังเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กในวัยแบเบาะที่ยังไม่มีภูมิต้านทานโรคต่าง ๆ อีกด้วย

ยูนิเซฟทำงานร่วมกับภาครัฐเพื่อสนับสนุนการบังคับใช้ พ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก ซึ่งคุ้มครองและส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ช่วยให้แม่ไม่ถูกจูงใจไปกับการตลาดที่ผิดจรรยาบรรณของผู้ผลิตนมผง โดยเงินบริจาคจะช่วยยูนิเซฟผลักดันนโยบายที่ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ร่วมบริจาคเพื่อช่วยให้เด็กแรกเกิดได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

ปฐมวัย
การที่เด็กได้รับการกระตุ้นพัฒนาการผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การสัมผัส การพูดคุย หรือการเล่านิทานให้ฟัง เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อพัฒนาการของเด็กปฐมวัย เพราะช่วยกระตุ้นพัฒนาการการเรียนรู้ ช่วยให้เซลล์ประสาทในสมองพัฒนาและสร้างความเชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ยูนิเซฟร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ทำกิจกรรมรณรงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้ดูแลเด็ก ในเรื่องการพัฒนาเด็กในช่วงปฐมวัย ส่งเสริมกระตุ้นและการเรียนรู้ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับยูนิเซฟ บริจาค เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ขาดโอกาสในประเทศไทยและทั่วโลกให้ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ

วัยเรียน - วัยรุ่น
รู้หรือไม่ว่า 14% ของเด็กในระดับชั้นมัธยมศึกษาไม่ได้เข้าเรียนชั้นมัธยม* เด็กทุกคนควรได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

ยูนิเซฟนำการศึกษาไปสู่เด็ก ๆ ในพื้นที่ห่างไกลผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น การเรียนการสอนแบบทวิภาษา และโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ ร่วมบริจาคให้เด็กให้เด็กทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

*ข้อมูลจากรายงานสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2558-2559

 

เงินบริจาคแบบรายเดือนหรือรายครั้งจากคุณในวันนี้จะช่วยให้เด็ก ๆ ได้รับสิทธิที่พึงมี ทั้งโอกาสในการพัฒนาเต็มศักยภาพตน การดูแลด้านสุขภาพ การได้รับโภชนาการที่เหมาะสม การเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ รวมไปถึงการได้รับการปกป้องคุ้มครองจากความรุนแรง การล่วงละเมิดทางเพศ และการแสวงประโยชน์ทุกรูปแบบ

 

ยูนิเซฟเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 315 ของประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

 

บริจาคตอนนี้

 

Articles
 • มอบน้ำยาตรวจโควิด-19 เพื่อช่วยรับมือการแพร่ระบาดในประเทศไทย

  ยูนิเซฟเตรียมส่งมอบน้ำยาตรวจโควิด-19 มูลค่า 5 ล้านบาทแก่สถาบันบำราศนราดูร สังกัดกรมควบคุมโรค เพื่อช่วยสนับสนุนประเทศไทยในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งสถาบันบำราศราดูรสามารถใช้น้ำยาตรวจโควิด-19 สำหรับเครื่องอัตโนมัติ ช่วยตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นในช่วงเดือนที่ผ่านมา

 • Shipment

  จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์หลายสิบล้านชิ้น

  ยูนิเซฟจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของที่จำเป็นหลายสิบล้านชิ้น ซึ่งรวมถึง อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล หรือ PPE (Personal Protective Equipment) เพื่อช่วยปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศต่าง ๆ ที่กำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด-19

 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

  เงินบริจาคของท่านผลักดันให้เกิดโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ช่วยให้เด็กแรกเกิดถึงอายุ 6 ปีที่เกิดในครอบครัวที่ยากจนได้รับเงินสนับสนุนเดือนละ 600 บาท

 • โครงการว่ายน้ำอย่างปลอดภัยและความปลอดภัยทางน้ำ

  การจมน้ำเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตในเด็ก ทุก ๆ ปีในประเทศไทย มีเด็กแรกเกิดจนถึง 15 ปีที่เสียชีวิตจากการจมน้ำเฉลี่ย 1,243 คน*​

  เงินบริจาคของท่านจะช่วยหยุดยั้งการเสียชีวิต​ของเด็กจากการจมน้ำ ขณะนี้ มีเด็กราว 6,000 คนจากโรงเรียนนำร่อง 20 แห่งทั่วประเทศได้รับประโยชน์จากโครงการนี้​

 • ห้องสมุดเคลื่อนที่

  ​เด็ก 6 ใน 10 คนที่มีอายุต่ำกว่า 5 ขวบ มีหนังสือสำหรับเด็กอยู่ที่บ้านน้อยกว่า 3 เล่ม

  ยูนิเซฟและพันธมิตรริเริ่มโครงการ “ห้องสมุดเคลื่อนที่” โดยจัดรถห้องสมุดเคลื่อนที่ ซึ่งบรรทุกหนังสือเด็ก วิ่งไปยังโรงเรียนในหุบเขา 135 แห่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดตาก และ จังหวัดเลย โดยเด็กกว่า 15,000 คนได้รับประโยชน์ในการเรียนรู้จากโครงการนี้

 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาธิต

  ยูนิเซฟทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาธิตใน 24 จังหวัด เพื่อเป็นต้นแบบการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาสมรรถนะเด็กปฐมวัย และการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดูแลเด็ก ซึ่งจะสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ดูงาน และจัดการอบรมให้แก่บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยในจังหวัดเดียวกัน

Testimonials
 • คุณยุทธนา ลอพันธุ์ไพบูลย์

  ผู้กำกับการแสดงมากฝีมือ หนึ่งในผู้ที่บริจาคเงินให้กับยูนิเซฟอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550

  "เราเห็นว่ายูนิเซฟให้การช่วยเหลือเด็กๆมานาน เขาไม่มีรายได้จากที่อื่น ทางเดียวที่เราจะช่วยได้ คือการแบ่งปัน

  ยูนิเซฟช่วยเหลือเด็กทุกประเภท ไม่เลือกเด็ก ไม่เลือกสีผิว เราก็รู้สึกว่านี่คือองค์กรที่ช่วยโดยที่ไม่เลือกข้าง ทำให้เรารู้สึกว่าองค์กรนี้เป็นองค์กรที่เราอยากร่วมช่วยเหลือไปด้วยกันกับเขา"

 • คุณสาวิตรี สามิภักดิ์

  นักแสดงและพิธีกรมากความสามารถ เธอบริจาคเงินอย่างต่อเนื่องให้กับยูนิเชฟมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552

  "ดิฉันมองว่าจนรวยไม่สำคัญ แต่เราเลือกแบ่งปันให้คนอื่นได้ เราให้เงินได้ เราให้อีกหลาย ๆ อย่างได้ ทุกคนช่วยได้ ยังมีเด็กอีกหลาย ๆ คนที่ขาด และด้อยโอกาสทางการศึกษา

  อยากขอเรียนเชิญคนที่จะแบ่งปันให้คนอื่นได้แบบไม่เดือดร้อน เป็นผู้บริจาคแบบต่อเนื่องมันง่ายมาก และทุกครั้งที่คุณได้ยินข่าวจากทั่วโลกว่าองค์การยูนิเซฟมีส่วนช่วยเหลือ คุณจะรู้สึกว่าแม้ฉันจะเป็นคนตัวเล็ก ๆ แต่ฉันก็มีส่วนช่วยองค์กรนี้ องค์กรนี้แหละที่เป็นองค์กรที่ช่วยโลก มาร่วมบริจาคแบบต่อเนื่องกันเยอะๆ นะคะ" ​

 • คุณพิภู พุ่มแก้วกล้า

  พิธีกรและผู้ประกาศข่าวไฟแรง ร่วมบริจาคเงินให้ยูนิเซฟอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553

  "เมื่อตอนผมเป็นเด็ก มีช่วงเวลาหนึ่งที่ผมเกือบจะไม่ได้เรียนหนังสือด้วยซ้ำ หลายครั้งที่ผมจ่ายค่าเทอมช้า และต้องไปกู้หนี้ยืมสินมา แต่ผมรู้สึกว่าผมโชคดีที่มีคนที่พร้อมจะให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน แต่อาจจะมีเด็กอีกหลายคนที่ไม่ได้โชคดีแบบผม​

  ที่ผมเลือกบริจาคแบบต่อเนื่องเพราะว่ามันสะดวกครับ หักบัตรเครดิตไปเลย ผมว่ามันก็ง่ายดี ลดหย่อนภาษีได้อีก เราไม่ต้องเป็นคนร่ำรวยก็บริจาคได้นะครับ คนทั่ว ๆ ไปก็ช่วยได้"

 • พญ. อัจฉรา เชยประเสริฐ

  สูตินารีแพทย์ ผู้บริจาคต่อเนื่องให้ยูนิเซฟ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 และยังบริจาคเพิ่มเติมเมื่อมีโอกาส

  "เหตุผลที่ดิฉันเลือกบริจาคแบบต่อเนื่องมากว่า 15 ปีเพราะ ยูนิเซฟเป็นองค์กรการกุศลระดับสากล เราเชื่อมั่นในระบบของยูนิเซฟว่าเงินจะไม่รั่วไหล และเงินที่บริจาคของเรา ยูนิเซฟเอาไปใช้ช่วยเด็กจริง ๆ และยูนิเซฟเองไม่ได้ทำเฉพาะในประเทศไทยด้วย ยังไปในพื้นที่ที่เข้าถึงยาก ที่ลำเค็ญกว่าเรา

  หากเรามีเหลือก็แบ่งปันกัน อยากให้พวกเราทุกคนมีส่วนร่วมในการให้กับสังคม เด็กในวันนี้ก็คือผู้ใหญ่ในวันหน้า อยากให้สังคมของลูกหลานเราตอนที่เค้าโต เป็นสังคมที่ดีเหมือนกัน"

ร่วมบริจาคเงินช่วยเด็กผ่านช่องทางออนไลน์กับยูนิเซฟ

 

 

บริจาคตอนนี้

 

ร่วมสนับสนุนยูนิเซฟ
เพื่อเด็กทุกคน

ขั้นตอนที่ 2/4: กรุณากรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้บริจาค
ขั้นตอนที่ 3/4: กรอกข้อมูล เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน

นับตั้งแต่ปี 2533 เป็นต้นมา ยูนิเซฟสามารถช่วยชีวิตเด็กได้กว่า 90 ล้านคน ซึ่งมากกว่าองค์กรด้านมนุษยธรรมทุกองค์กร

ยูนิเซฟเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 315 ของประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

เมื่อคุณดำเนินการต่อคุณจะเข้าสู่หน้าการชำระเงินที่ปลอดภัย
< ก่อนหน้า

คุณสามารถบริจาคผ่านช่องทางอื่นๆ ได้โดย บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร หรือ กรอกแบบฟอร์มบริจาค

และส่งเอกสารการโอนเงินของท่าน พร้อมชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ มาที่ยูนิเซฟ เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน โดยอีเมล unicefthailand@unicef.org โดยระบุ “O2000"

ชื่อบัญชี: องค์การยูนิเซฟ

 

กรุณา แนบเอกสารการโอนเงิน ของท่าน เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน

หรือส่งเอกสารการโอนเงินของท่าน พร้อมชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ มาที่ยูนิเซฟ เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน โดยอีเมล unicefthailand@unicef.org โดยระบุ “O2000”

 

QR Code:

QR_Code_EDonation_Online
บริจาค 100 บาท โดย พิมพ์ UNICEF ส่ง SMS ไปที่ 4712225
บริจาค 300 บาท โดย พิมพ์ UNICEF ส่ง SMS ไปที่ 4712300
บริจาค 500 บาท โดย พิมพ์ UNICEF ส่ง SMS ไปที่ 4712500

หมายเหตุ: การบริจาคผ่าน SMS ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินเพื่อการลดหย่อนภาษี

กรุณากรอกรายละเอียด และ ส่งกลับมายังองค์การยูนิเซฟ ทางอีเมลที่ unicefthailand@unicef.org หรือ โทรสาร 0-2356-9229 หรือ ทางไปรษณีย์ ที่ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ตู้ ป.ณ. 31 ปทจ. ดุสิต กทม. 10300

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการบริจาค